Integritetspolicy - GDPR - Annelie Worgard Fotografi , Tel:. +46 70 767 1608

                                              Integritespolicy  -  GDPR 


Hur hanterar jag dina personuppgifter?

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL).  Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.


Jag, fotograf Annelie Worgard är ansvarig för informationen som används i samband med fotografering. Det gäller för bild(er) på dig, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer.

Jag  lagrar bilder både på hårddiskar lokalt och på extern server, annelieworgard.com. Fakturauppgifter lagras i kundregister på extern server, Promibook.

All information lagras med syfte att:

- Jag lagrar alla bilder i minst 3 år för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem i högupplöst format

- Publicera bilderna på min egna hemsida och sociala medier för att visa mina jobb samt ge dig tillgång till dina bilder online i JPG format

- Skicka faktura via e-post eller post

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta.

Jag sparar dina personuppgifter i 7 år efter att jag fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.


Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: annelie.worgard@outlook.com


Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2018-09-18..

Powered by SmugMug Owner Log In